FAIL (the browser should render some flash content, not this).Čime se loži kamin ?

Drvo za loženje treba da je relativno suvo ( što je moguće manje vlažnosti ) pa se često zalihe drva uzimaju godinu dve pre upotrbe. Najčešće se koristi bukovina, hrast i drvo voćaka jer daje lepsi plamen. Često se dodaje i ugalj kao i razni briketi...

Design by Multinet Networks - 2009.