FAIL (the browser should render some flash content, not this).Kakav dimnjak je potreban ?

Vrh dimnjaka (ne računajući zaštitnu kapu) treba da je najmanje 40cm iznad gornje tačke krova u slučaju kada se izlaz na krov nalazi ispod 2m odaljenosti od slemena, a zatim visina pada za 10% na svaki dužni metar. Prečnik dimnjaka bi tebalo da iznosi 16 - 25 cm.

Design by Multinet Networks - 2009.